Information om program

Pacii Prinsessan af Cypern i Mariehamn den 24:e augusti och i Helsingfors den femte oktober 2013!

Prinsessan af Cypern, ett sagospel (egentligen en opera) i fyra akter som gjordes i samarbete mellan Pacius och Topelius för invigningen av Nya Teatern (nuv. Svenska Teatern) år 1860, är den första betydande kompositionen med motiv ur Kalevala.

Denna invigningsfest var ett på sin tid betydande kulturevenemang, och en vändpunkt i kulturepoken. Välkomstanföranden hölls på både svenska och finska, vilket var exceptionellt. Att ståndspersoner talade eller förstod finska var inte vanligt vid denna tid, en period av ideologisk fennomani. Samförståndet mellan språkgrupperna brast strax härefter, då språkfrågan skulle omvandlas till praktisk samhällelig verksamhet.

Pacius’ motivkrets byts i detta verk från det svensk-rojalistiska i operan Kung Karls Jakt (1852) till det fosterländsk-finska Kalevalamotivet Lemminkäinen, som dock av samtiden också uppfattades som anspelande på vikingatiden. I tonspråket kan man nu uppfatta mer av runosångernas rytmer och melodier, som denne tyskfödde kompositör och musiker förstod sig på att använda i detta verk. Följande betydande kompositör som öste ur Kalevalas motivkrets var ingen mindre än Jean Sibelius.

Prinsessan af Cypern framfördes på svenska under 1800-talet, tills den i Eino Leinos finska språkdräkt fann sin väg till de finskspråkiga teatrarna i början av 1900-talet. När den sedan föll ur repertoaren kunde man inte längre finna ens ett komplett partitur. Kapellmästaren Ulf Söderblom fann delar av noterna till kompositionen på 1990-talet och bearbetade och samlade ihop dem till ett enhetligt partitur. Professor Lars Huldén komprimerade styckets långa talade partier till en ramberättelse framförd av en berättare, vilket gjorde det möjligt att framföra stycket konsertant. Sin debut i denna nya form fick verket vid FSSMF:s sångfest i Esbo år 2001 under Ulf Söderbloms ledning.

Föreningen Prinsessan af Cypern (officiellt Kypron Prinsessa) grundades år 2007 för att framföra detta verk på finska som Kypron Prinsessa, och på originalspråket som Prinsessan af Cypern. Det första finskspråkiga framförandet skedde morsdagen år 2008, då verket också framfördes på svenska på Svenska Teatern, platsen för uruppförandet. Man konstaterade då, att originaltexten passade bättre till musiken, varför verket följande gång framfördes enbart på svenska (i Vasa stadshus år 2009). Nyligen har musikforskare funnit ytterligare material från den ursprungliga versionen av Prinsessan af Cypern, vars infogande i Söderblom-Huldéns konsertversion för närvarande utreds. Mer om detta i ett senare skede.

Musiken i Prinsessan af Cypern är välkomponerad och imponerande konsertmusik av internationell standard, för att inte nämna lätt igenkännbar. Speciellt en av sångerna: ”O, barn av Hellas, byt ej bort din sköna fosterjord” är känd för alla finländare som: ”O, barn av Finland”. Intressant är kopplingen mellan Finland och Cypern som Topelius uppfann på 1800-talet, där Saari blir Cypern, kärleksgudinnan Afrodites födelseort. Detta verk förtjänar att uppmärksammas av den internationella musikpubliken. Föreningen har sedan den grundades planerat att framföra verket bland annat på Cypern och i Portugal.

Detta år kommer verket att uppföras två gånger: I Alandica-salen i Mariehamn den 24.8, där Åland får representera Ön, samt i Helsingfors Universitets solennitetssal den 5.10. Prinsessan af Cypern framförs härvid av Kyrkslätts kammarorkester, Prinsesskören sammansatt av projektsångare samt sju solister. Föreställningen dirigeras av kapellmästare Klaus Rautawaara. I talrollerna: Berättaren –  Kaj “Tico” Takolander, Lemminkäinen – Riko Eklundh samt Tiera – Tom Eklundh. Sångsolister: Chryseis/Kyllikki – Thérèse Karlsson (Mariehamn) / Ulla Bürger (Helsingfors), Anemotis/Tuulikki – Tiina-Maija Koskela, Helka – Tuula Paavola samt i tenorrollen Christian Juslin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s