Prinsessan af Cypern i Alandica-salen i Mariehamn

Den 24 augusti gav föreningen Kypron Prinsessa (Prinsessan av Cypern) en föreställning av Pacius komposition Prinsessan af Cypern till Topelius text. Librettot (här i bearbetning av Lars Huldén) återberättar Lemminkäinen-sagan, om hur Lemminkäinen reser till Saari (Ön) för att hämta sig en hustru, och om hans död och återkallande till livet genom modern Helkas ingripande. Topelius har identifierat Ön med Cypern, Afrodites Ö, och kvinnan som Lemminkäinen enleverar är prinsessan Chryseis, som i Finland får heta Kyllikki. Moderskärleken är det bärande temat i texten. Detta är den första kompositionen till ett motiv ur den finska folkdiktningen, följande försök dröjde tills Jean Sibelius tog sig verket an drygt 20 år senare. Prinsessan af Cypern fick sitt uruppförande till invigningen av Nya Teatern (nuv. Svenska Teatern) i Helsingfors år 1860, och detta var första gången som sagospelet har givits på Åland.

Arrangörsföreningen Kypron Prinsessa har valt att fortsätta Pacii tradition också såtillvida, att musiken produceras på 1800-talsvis, med amatörmusiker och amatörsångare. Endast solisterna är yrkesmusiker. Detta kan vara krävande, speciellt för en kapellmästare, van att dirigera proffsorkestrar. I och med att alla utom solisterna är amatörer, så måste övningsfrekvens och tempo anpassas härefter. En viss frustration kunde utläsas ur kapellmästarens kommentar efter två övningar: ”…av violinerna var bara en tredjedel på plats, men skulle det ens ha varit samma tredjedel båda gångerna!…” Det blev att börja från början ett antal gånger, men slutresultatet blev bra, enligt professor Lars Huldén det bästa framförandet han hittills har hört.

De praktiska utmaningarna inskränker sig inte enbart till det musikaliska, utan också administrationen sätts på prov, då varje framförande förutsätter avtal med flera olika föreningar då arrangören är en förening, orkestern har sin, och sångarna kommer från olika körer, var med sin förening. Nu skötte Klaus Rautawaara instuderingen av orkestern, medan Svenska Oratoriekören engagerade en sångpedagog Karmen Kelk som skötte körinstuderingen, och upplät sin lokal för körens repetitioner.

Att genomföra ett dylikt samarbetsprojekt kräver eldsjälar i arrangörsföreningens styrelse, som Timo ”Karva” Karvinen som med oförtröttlig energi driver projektet, en arbetande styrelse med bl.a. Eero ”Tuoni” Läikkö som researrangör och en entusiastisk och entusiasmerande dirigent, vilket kapellmästare Klaus Rautawaara verkligen har visat sig vara, och förmågor som känner de lokala förhållandena, i detta fall ÅSMF:s Krister Norrgrann, Kaj-Gustav Sandholm samt Kaj Grundström.

Det hjälper också om medlemmarna i föreningen besjälas av ett visst mått galenskap och brist på ekonomisk självbevarelsedrift, och en tro på att projektet kan ros i hamn trots indikationer om motsatsen. Faktum är att en såpass stor produktion, med en kör på 40 personer, en lika stor orkester och sju solister knappast går att få ekonomiskt självbärande med enbart biljettintäkter. Prinsessan av Cypern kan också tacka Finlands fondsystem, främst Svenska Litteratursällskapet genom dess fond Fredrik Pacius’ Minne, för att det har varit möjligt att genomföra de hittillsvarande föreställningarna.

Sagospelet, eller mini-operan, Prinsessan af Cypern framfördes denna gång av Kyrkslätts kammarorkester och projektkören ”Prinsesskören”, med sångare ur flera olika körer, bl.a. Svenska Oratoriekören, Veräjäpellon kuoro, Kvartettilaulajat, Laulumiehet och Muntra Musikanter under ledning av kapellmästare Klaus Rautawaara. Solistrollerna besattes av sopranerna Thérèse Karlsson (Chryseis/Kyllikki) och Tiina-Maija Koskela (Anemotis/Tuulikki), alten Tuula Paavola (Helka) samt i tenorrollen Christian Juslin. Dessutom uppträdde i talroller Riko Eklundh (Lemminkäinen), Tom Eklundh (Tiera) samt Kaj Takolander (berättaren). Ytterligare hade fyra korister korta repliker som Luftens Ande (Ilmatar), Vattnets Ande (Allotar), Eldens Ande (Panu) och Jordens Ande (Tuoni).

Föreställningen inleddes med Jonathans sång ur Kung Karls Jagt, där handlingen är förlagd till Åland, framförd av den nyss utnämnde Jussi Björling-stipendiaten Christian Juslin.

Båda lokaltidningarna, Nya Åland och Ålandstidningen, recenserade konserten, och berömde förutom de åländska solisterna Juslin och Karlsson speciellt alten Tuula Paavola i Helkas roll.

Föreningen Kypron Prinsessa grundades år 2007, och har sedan dess gett fyra föreställningar av Prinsessan af Cypern: år 2008 två föreställningar på Svenska Teatern på morsdagen, år 2009 i stadshuset i Vasa och nu i Mariehamn. Nästa föreställning blir den 5 oktober i solennitetssalen i Helsingfors. Än finns det biljetter! Kom och upplevt något unikt i den sal som var Fredrik Pacius främsta konsertlokal!

Tryggve Gestrin

Ur körsångarperspektiv… Foto Tryggve Gestrin

Ur körsångarperspektiv… Foto Tryggve Gestrin

Christian Juslin framför Jonathans sång. Foto Tuija Rannikko

Christian Juslin framför Jonathans sång. Foto Tuija Rannikko

Christian Juslin, Thérèse Karlsson, Tiina-Maija Koskela och Tuula Paavola. Foto Tuija Rannikko

Christian Juslin, Thérèse Karlsson, Tiina-Maija Koskela och Tuula Paavola. Foto Tuija Rannikko

Tenorerna och altarna stod bakom slagverkarna. Pukslagaren imponerade med sin precision.  Foto Tuija Rannikko

Tenorerna och altarna stod bakom slagverkarna. Pukslagaren imponerade med sin precision.
Foto Tuija Rannikko

Foto Christophe Roos

Foto Christophe Roos

Bassektionen. Foto Christophe Roos

Bassektionen. Foto Christophe Roos

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s